Innkalling og sakspapirer til LLHs landsmøte 2016 : LLH

Innkalling og sakspapirer til LLHs landsmøte 2016

Publisert:
05.02.16

På denne siden finner du alle sakspapirer og informasjon om LLHs landsmøte i 2016.

Landsmøtet i LLH er organisasjonens øverste organ. Landsmøtet vedtar organisasjonens prinsipprogram og arbeidsprogram, samt velger ledelsen for de kommende to år. Møtet avholdes annenhvert år, og i 2016 avholdes det i Oslo helgen 1.-3. april på Gardemoen på Best Western Airport Hotell. Overnatting til delegater ordnes med lokallaget. Presse og observatører som ønsker bistand til overnatting kan kontakte ik@llh.no 

I det følgende finner du: 

  • Landsmøtepapirer- Alle sakdokumenter som skal legges til grunn i møtet. Dette er landsstyrets innstilling til landsmøtet. 

0. Saksliste: 

1. Forretningsorden: 

2. Landsstyrets beretning med økonomi (publiseres når det foreligger)

3. Økonomiske prioriteringer 2014-2016

4. Familiepolitisk strategi 

5. Vedtekter 

Forslag til nytt navn: 

5 a) Oversikt over endringsforslag fra landsstyret

6. Prinsipprogram 

7. Arbeidsprogram 2016-2018 

Vedlegg: Protokoll fra landsmøtet 2014  Kjøreplan for landsmøtet: 

Fredag, 1. april

16:00 – 18:00 Registrering

Innsjekking, registrering og utdeling av materiell og navneskilt

18:00 – 20:00 Landsmøteskolering

Gro Grytli Mostuen og Ragnhild Lunner (Forfatterne av Årsmøtehåndboka) holder grunnkurs i møtekultur, stemmegivning, replikker, taler, forslag, osv.

20:15 – 21:45 Middag

21: 45 – 23:00 Sosialt samvær m/quiz

 

Lørdag, 2. april

08:00 – 09:45           Frokost og registrering

Frokostbuffét. De som ikke fikk registrert seg fredag, gjør dette i lobbyen utenfor landsmøtesalen.

10:00 – 10:15           Åpning

10:15 – 10:40           LM 1: Konstituering

10:40 – 11:00           LM 2: Forretningsorden 

11:00 – 11:30           LM 3: Beretninger

11:30 – 11:45           LM 3 Spørsmål fra salen

11:45 – 12:00           PAUSE

12:00 – 12:10            LM 4: Vedtektsendringer , navn

                                    Redegjørelse for navneforslag.

12:10 – 12:30           LM 4: Vedtektsendringer

                                    Redegjørelse for andre vedtektsendringer.

12:30 – 13:30           LUNSJ

13:30 – 13:45           Underholdning                               

13:45 – 14:15           LM 4: Debatt navneforslag

14:15 – 14:45           LM 4: Debatt andre vedtektsendringer

14:45 – 15:00           PAUSE

15:00 – 15:30           LM 5: Familiepolitisk strategi

                                 Redegjørelse + debatt

15:30 – 15:45           Økonomiske prioriteringer

                                    Redegjørelse + debatt

15:45 – 16:30           LM 6: Prinsipprogram

                                    Redegjørelse + debatt

16:00 – 17:15           LM 7: Arbeidsprogram

                                    Redegjørelse + debatt

19:00 – 24:00           Landsmøtemiddag                          

                                   

Søndag, 3. april

08:00 – 10:00           Frokost

10:00 – 10:15           Møtestart

Opptelling av delegater/permisjonssøknader

10:15 – 11:45           Innkomne forslag

11:45 – 12:45           Utsjekk og lunsj

12:45 – 14:45           Voteringer

14:45 – 15:00           Pause

15:00 – 15:30           Valg

15:30 – 16:00           Avslutning og avtakking ved ny leder

       


Finn LLH der du bor:

 

Hva skjer i LLH-kalender_png.png

 

LLH_facebook166_1_png.png

 

 

 

        -------------------

 

LLH er med i det europeisk samarbeidsprosjektet Grundtvig Programme 

         -------------------