Ingvild Endestad innstilt som ny leder : LLH

Ingvild Endestad innstilt som ny leder

Publisert:
08.03.16

En enstemmig valgkomite har levert sin innstilling til nytt sentralstyre. Se hele innstillingen her.

Tekst: LLHs valgkomite 

Valgkomitéen har siden november jobbet med kandidater til sentralstyret, og nå er innstillingen til landsmøtet 1. til 3. april presentert. Ingvild Endestad er innstilt som ny LLH-leder.

Valgkomitéen innstiller Ingvild Endestad som ny leder av LLH

«Etter valgkomitéens oppfatning har Ingvild den riktige kombinasjonen av faglig kompetanse, politisk teft, organisatoriske egenskaper og kommunikative evner. Gjennom sitt arbeid har hun bred kjennskap til LLH og et stort nettverk både innenfor og utenfor organisasjonen. Valgkomitéen mener at Ingvild Endestad er en særdeles god kandidat.»

Til LLHs sentralstyre har valgkomitéen primært fokusert på å finne kandidater som de mener har den rette kompetansen og innsatsviljen til å gjøre en dedikert jobb for LLH.
«Videre har valgkomitéen lagt vekt på at sentralstyret i størst mulig grad bør reflektere mangfoldet i organisasjonen når det gjelder kjønnsidentitet, alder og geografisk spredning. Blant de innstilte kandidatene er det tre som har bosted utenfor Oslo. Inge Alexander Gjestvang (Brandbu), Ida Bergli Skovborg (Bergen) og Alf-Inge Elvegård Selstad (Tromsø).
Kandidatene dekker en rekke ulike kompetanseområder og utfyller hverandre på en god måte.
Valgkomitéen skulle gjerne sett at vi hadde klart å innstille kandidater med etnisk minoritetsbakgrunn. Det har dessverre ikke latt seg gjøre denne gangen, men vi håper det vil bli mulig ved neste korsvei.»

Valgkomitéen avgir to innstillinger.
«Det foreligger et forslag om vedtektsendring fra LLH-Troms som Landsstyret har innstilt på. Endringen gir et styre med to nestledere, én organisatorisk nestleder og én politisk nestleder og sentralstyret utvides fra syv til åtte medlemmer. Valgkomitéens primærinnstilling tar utgangspunkt i at vedtektsendringen blir vedtatt. Valgkomitéens alternative innstilling er basert på gjeldende vedtekter», heter det i pressemeldingen.

Innstilling (forutsetter vedtektsendring)
Leder: Ingvild Endestad, 29 år, bosatt i Oslo og jobber som kommunikasjonsrådgiver i LLH
Nestleder, politisk: Markus Brun Hustad, 27 år, bosatt i Oslo og jobber i Oikos Økoinfo
Nestleder, organisatorisk: Marte Oraug Skogtrø, 35 år, bosatt i Oslo og jobber som innboundkoordinator i Youth for Understanding - Norge
Styremedlem: Jonas Jølle, 43 år, bosatt i Oslo og jobber som kommunikasjonsrådgiver i Burston-Marsteller
Styremedlem: Luca Dalen Espseth, 29 år, bosatt i Oslo og er per tid student
Styremedlem: Bente Jørgensen, 35 år, bosatt i Oslo og jobber som miljøterapeut ved Riverside ungdomshus
Styremedlem: Ida Bergli Skovborg, 28 år, bosatt i Bergen og er per tid student
Styremedlem: Inge Alexander Gjestvang, 32 år, bosatt på Brandbu og jobber som undervisningsinspektør ved Brandbu ungdomsskole
Møtende vara: Alf-Inge Elvegård Selstad, 30år, bosatt i Tromsø og jobber som lærer på Mortensnes skole
Møtende vara: Susann Jørgensen, 43 år, bosatt i Oslo og jobber for ITAS AMB AS

Alternativ innstilling, basert på gjeldende vedtekter
Leder: Ingvild Endestad
Nestleder: Markus Brun Hustad
Styremedlem: Marte Oraug Skogtrø
Styremedlem: Luca Dalen Espseth
Styremedlem: Bente Jørgensen
Styremedlem: Ida Bergli Skovborg
Styremedlem: Inge Alexander Gjestvang
Møtende vara: Jonas Jølle
Møtende vara: Susann Jørgensen

Innstilling til direktevalgte landsstyredelegater blir lagt fram på LLHs landsmøte.

Finn LLH der du bor:

 

Hva skjer i LLH-kalender_png.png

 

LLH_facebook166_1_png.png

 

 

 

        -------------------

 

LLH er med i det europeisk samarbeidsprosjektet Grundtvig Programme 

         -------------------