Valgkomiteens innstilling : LLH

Valgkomiteens innstilling

Publisert:
08.03.16

Valgkomitéen har siden november jobbet med kandidater til sentralstyret, og nå er innstillingen til landsmøtet presentert. Ingvild Endestad (bildet) er innstilt som ny LLH-leder.

Foto: Karoline Arnstøl Elgesem.

Etter valgkomitéens oppfatning har Ingvild den riktige kombinasjonen av faglig kompetanse, politisk teft, organisatoriske egenskaper og kommunikative evner. Gjennom sitt arbeid har hun bred kjennskap til LLH og et stort nettverk både innenfor og utenfor organisasjonen. Valgkomitéen mener at Ingvild Endestad er en særdeles god kandidat.

Til LLHs sentralstyre har valgkomitéen primært fokusert på å finne kandidater som de mener har den rette kompetansen og innsatsviljen til å gjøre en dedikert jobb for LLH.

Videre har valgkomitéen lagt vekt på at sentralstyret i størst mulig grad bør reflektere mangfoldet i organisasjonen når det gjelder kjønnsidentitet, alder og geografisk spredning. Blant de innstilte kandidatene er det tre som har bosted utenfor Oslo. Inge Alexander Gjestvang (Brandbu), Ida Bergli Skovborg (Bergen) og Alf-Inge Elvegård Selstad (Tromsø).

Kandidatene dekker en rekke ulike kompetanseområder og utfyller hverandre på en god måte.

Valgkomitéen skulle gjerne sett at vi hadde klart å innstille kandidater med etnisk minoritetsbakgrunn. Det har dessverre ikke latt seg gjøre denne gangen, men vi håper det vil bli mulig ved neste korsvei.

Valgkomitéen avgir to innstillinger

Det foreligger et forslag om vedtektsendring fra LLH-Troms som Landsstyret har innstilt på. Endringen gir et styre med to nestledere, én organisatorisk nestleder og én politisk nestleder og sentralstyret utvides fra syv til åtte medlemmer. Valgkomitéens primærinnstilling tar utgangspunkt i at vedtektsendringen blir vedtatt. Valgkomitéens alternative innstilling er basert på gjeldende vedtekter», heter det i pressemeldingen.

Innstilling (forutsetter vedtektsendring)

Leder: Ingvild Endestad, 29 år, bosatt i Oslo og jobber som kommunikasjonsrådgiver i LLH

Nestleder, politisk: Markus Brun Hustad, 27 år, bosatt i Oslo og jobber i Oikos Økoinfo

Nestleder, organisatorisk: Marte Oraug Skogtrø, 35 år, bosatt i Oslo og jobber som innboundkoordinator i Youth for Understanding - Norge

Styremedlem: Jonas Jølle, 43 år, bosatt i Oslo og jobber som kommunikasjonsrådgiver i Burston-Marsteller

Styremedlem: Luca Dalen Espseth, 29 år, bosatt i Oslo og er per tid student

Styremedlem: Bente Jørgensen, 35 år, bosatt i Oslo og jobber som miljøterapeut ved Riverside ungdomshus

Styremedlem: Ida Bergli Skovborg, 28 år, bosatt i Bergen og er per tid student

Styremedlem: Inge Alexander Gjestvang, 32 år, bosatt på Brandbu og jobber som undervisningsinspektør ved Brandbu ungdomsskole

Møtende vara: Alf-Inge Elvegård Selstad, 30år, bosatt i Tromsø og jobber som lærer på Mortensnes skole

Møtende vara: Susann Jørgensen, 43 år, bosatt i Oslo og jobber for ITAS AMB AS

 

Alternativ innstilling, basert på gjeldende vedtekter

Leder: Ingvild Endestad

Nestleder: Markus Brun Hustad

Styremedlem: Marte Oraug Skogtrø

Styremedlem: Luca Dalen Espseth

Styremedlem: Bente Jørgensen

Styremedlem: Ida Bergli Skovborg

Styremedlem: Inge Alexander Gjestvang

Møtende vara: Jonas Jølle

Møtende vara: Susann Jørgensen

Innstilling til direktevalgte landsstyredelegater blir lagt fram på LLHs landsmøte.

Finn LLH der du bor:

 

Hva skjer i LLH-kalender_png.png

 

LLH_facebook166_1_png.png

 

 

 

        -------------------

 

LLH er med i det europeisk samarbeidsprosjektet Grundtvig Programme 

         -------------------