Fest og årsmøte i Fredrikstad : LLH

Fest og årsmøte i Fredrikstad

Publisert:
09.02.16

Velkommen til årsmøte, medlemsmøte og fest i LLH Østfold! Sted: Scandic city, Fredrikstad.

Fredag 26. februar 2016 er du inviterert til årsmøte i LLH Østfold. Det vil bli servert mat på møtet, og etterpå snurrer vi plater og spille opp til fest. Vel møtt!

Fest, årsmøte og medlemsmøte LLH Østfold
Dato: Fredag 26. februar 2016.
Tid: 19:00 - 21:00 (møtetid), 21:00 - 23:00 (årsmøtefest)
Sted: Scandic city, Gunnar Nilsens gate 9, 1607 Fredrikstad

På grunn av matservering vil vi gjerne at du melder deg på her: http://doodle.com/poll/gx2urmt87e9wy2fn

Mer om årsmøtet og delegatmøte
På årsmøtet velger medlemmene lagets leder, lagets styremedlemmer og varamedlemmer, og det behandles blant annet årsberetning, arbeidsprogram, regnskap for 2015 og budsjett for 2016. I henhold til vedtektene skal alle endringsforslag og innkomne saker være styret i hende senest to uker før møtet. Frist for innsendelse av saker er altså fredag 12. februar.

Endelig innkalling, med forslag til dagsorden, innkomne forslag med styrets merknader/innstilling, årsberetning, økonomisk rapport og eventuelle forslag til vedtektsendringer skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke førårsmøtet. Sakspapirene vil bli publisert på LLH Østfolds sider på www.llh.no

I LLH blir du tatt godt vare på og du har muligheten til å lære mye. Om du vil bidra, men har spørsmål, må du gjerne kontakte Lin eller Hans som fungerer som valgkomité for fylkeslaget. Du når oss på post@llh.no eller på 23103939 eller 92800215.

Bli delegat på LLHs landsmøte
Vi skal i tillegg til å avholde årsmøte, velge delegater til LLHs Landsmøte, som avholdes hvert annet år.

På LLHs Landsmøte samles delegater fra alle LLHs lokale avdelinger i Norge, fra nord til sør, for å velge LLHs nasjonale leder, og vedta organisasjonens politikk for de neste to årene.
LLHs arbeidsprogram, prinsippprogram og vedtekter er under møtet oppe til diskusjon, og i tillegg velges det nytt sentralstyre, valgkomité, med mer. Landsmøtet (LM) avholdes 1.-3. april 2016 på Gardermoen. Regn også med annet sosialt denne helgen. 

Som medlem i lokalavdelingen LLH Østfold kan du denne fredagen - 26. februar 2016 bli valgt som delegat til Landsmøtet. Vi vil velge delegater etter at årsmøtet er avholdt.

Annen info om LLHs LM:

  • De valgte delegatene til LM får dekket kost og losji hele helgen.
  • Av hensyn til organisasjonens økonomi legges det opp til bruk av dobbeltrom på hotell, dog ivaretas spesielle hensyn. Ut over dette vil det også bli muligheter for å oppgradere til enkeltrom, men da må det påberegnes en egenandel.
  • Alle landsmøtepapirer skal være klare innen 5. februar.
  • Landsmøtet er LLHs øverste myndighet. 

Vel møtt!

Foto: Flickr CC - IamLisaLis.

Finn LLH der du bor:LLH Ø
stfold

Furusethveien 98,
1811 Askim.
ostfold(a)llh.no


Leder:
Linda Wahl
Tlf:
48 05 11 21